Wpisy z tagiem: całkowita niezdolność do pracy a praca

poniedziałek, 14 maja 2012

Wszystkim mającym wątpliwości, czy osoba z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy może pracować i szukającym poparcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego, polecam uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 29 września 2006 roku. Sygn. akt II UZP 10/06.

Sąd Najwyższy odnosząc się do osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy podkreślił w nim, że (cyt.:) "w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji mogą one wykonywać pracę i normalnie zarobkować. Co wiecej - wyjątki takie mogą występować także w przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które przy wykonywaniu czynności życiowych muszą korzystać z pomocy innej osoby, jednak ich szczególne kwalifikacje zawodowe pozwalają na zarobkowanie (na przykład osoby całkowicie niewidome albo osoby nie mogące poruszać się samodzielnie, które wykonują pracę umysłową).

O tym orzeczeniu napiszę jeszcze już wkrótce, bo jest według mnie bardzo interesujące.

niedziela, 13 maja 2012

Wiekszość z nas choć raz zetknęła się z pojęciem renty z tytułu niezdolności do pracy. Potocznie zwanej rentą inwalidzką. Jakby jeszcze wiedzieć o co w tym chodzi ;-)

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wymienia dwie kategorie niezdolności do pracy:

1. całkowitą niezdolność do pracy,

2. częściową niezdolność do pracy.

Całkowicie niezdolną do pracy określana jest osoba, co do której stwierdzono, że utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. (Art. 12 ust. 2)

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która zdaniem lekarza orzecznika ZUS utraciła w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. (Art. 12 ust. 3)

Przepisy ustawy brzmią bardzo kategorycznie: niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo 1) utraciła zdolność do pracy zarobkowej 2) z powodu naruszenia sprawności organizmu 3) i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. (Art. 12 ust. 1)

Niestety już w tym jednym przepisie mamy niespójność, by nie powiedzieć - sprzeczność.

Bo jak można jednocześnie: utracić "zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji" i "nie rokować zdolości do pracy po przekwalifikowaniu"? A te dwie cechy w sposób łączny określają osobę częściowo niezdolną do pracy... To czym się to różni od tzw. niezdolnosci całkowitej?

Zmiana brzmienia przepisów wydaje się tu niezbędna.

Na szczęście z pomocą przychodzą dalsze przepisy ustawy. Potwierdzaja one, że zachowanie zdolności do pracy w warunkach okreslonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

Jasno z tego wynika, że każda osoba z ustalonym prawem do renty, w tym także z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, może w określonych warunkach podejmować zatrudnienie.

 O tym, jakie to warunki - piszę tutaj.

 
1 , 2
O autorze
Tagi