Blog > Komentarze do wpisu

Zawieszenie renty i limity dochodów.

Jednym ze skutków podjęcia zatrudnienia przez osobę pobierającą rentę, jest możliwość zmniejszenia wysokości wypłacanego świadczenia, bądź zawieszenie jej wypłaty.

Punktem odniesienia dla ustawodawcy jest tutaj tzw. przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

W przypadku osiagniecia przez rencistę przychodu w kwocie przekraczającej 70 %  lecz nie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy (takie ogłoszenia cyklicznie wydaje Prezes Główego Urzędu Statystycznego) wypłacane świadczenie ulega zmniejszeniu.

Dla przypomnienia podam, że tzw. przeciętne miesięczne wynagrodzenie dosyć daleko odbiega od tzw. najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

W chwili obecnej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2011 roku wynosi 2.510,80 zł. Natomiast kwota 130 %, po osiągnięciu której nastapi zawieszenie wypłaty świadczenia to suma 4.662,80 zł.

Mając świadomość tego, jak często miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł jest nieosiągalnym marzeniem - warto przestać się martwić o to, czy renta zostanie zawieszona.

I jeszcze jedna, bardzo istotna uwaga.

Ewentualne zawieszenie wypłaty świadczenia nie oznacza odebrania ustalonego prawa do renty. Wstrzymane jest jedynie wypłacanie comiesięcznych świadczeń - tak długo, jak długo osiągane przychody przekroczą ustawowy limit 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

piątek, 18 maja 2012, orlowskam

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2014/01/07 21:02:44
Wpis się nieco zdezaktualizował, podaję więc aktualne przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2013 roku:3651,72 zł.
Opublikowano w:
M.P.2013.904